انبار آسایش پور - شرکت حمل و نقل آسایش

نگهداری اثاثیه منزل و کالاهای تجاری در انبارهای ما در کانتینرهای اختصاصی 20 و 40 فوتی فلزی بصورت ماهانه قفل کانتینر با شما و نگهداری و حفظ قفل و خود کانتینر با ما - انبار آسایش پور با مدیریت محمدرضا آسایش پور - که رئیس هیت مدیره شرکت حمل و نقل آسایش به تاریخ تاسیس 1372 شماره ثبت 2067 هم میباشد - انبار آسایش پور و شرکت حمل و نقل آسایش 021-55228162-4-5-6-7-8-9 mohammadreza asayeshpour نگهداری اثاثیه و لوازم در کانتینر انبار اسایش پور زیر نظر اتحادیه انبارداران شهرری با پروانه کسبی 10 ساله شرکت آسایش STORAGE کمرکات ........با مدیریت محمدرضا آسایش پور ...... 09121094088 - 09123155855


درخواست های فروش

تماس با شرکت انبار آسایش پور - شرکت حمل و نقل آسایش

تلفن : -021-55228162

آدرس : تهران