پارس تابلو

زمينه هاي فعاليت: طراح و تولید كننده : 1- تابلوهای فشار ضعیف كشویی 2- تابلوهای فشار متوسط كشویی 3- بانكهای خازنی فشار ضعیف و فشار متوسط 4- باسداكت های فشار ضعیف و تجهیزات جانبی آنها 5- تابلوهای فشار متوسط كمپكت از نوع فلوكیت . مجهز به سكسیونر قابل قطع زیر بار یا دیژنگتور گازی 6- كیوسكهای 20 كیلوولت فضای باز با تجهیزات مورد نیاز جهت استفاده در پستها و بانكهای خازنی 7- پستهای پیشساخته كمپكت فلزی و بتنی مسلح به عنوان پستهای توزیع و بانكهای خازنی 8- تابلوهای كنترل فرایند واحدهای صنعتی 9- تابلوهای كنترل . حفاظت . مارشالینگ و سایر تابلوهای كمكی پستهای فشار قوی و نیروگاه


درخواست های فروش

تماس با شرکت پارس تابلو

تلفن : 021-88735533 ، 0255-2342582

آدرس : دفتر مركزي: نشاني: تهران- خيابان احمد قصير ( بخارست ) خيابان 14- پلاك 41-كد پستي: 15148 كارخانه: نشاني:ساوه - شهر صنعتی كاوه - خیابان آزادی - نبش خیابان پنجم