گروه مهندسی کویر

مشاوره تأسیسات آب و فاضلاب و خدمات پیمانکاری آب و تأسیسات تجهیزات ، با رویکرد تصفیه آب و فاضلاب و سایر خدمات مورد نیاز و مرتبط صنعت آب و فاضلاب


درخواست های فروش

تماس با شرکت گروه مهندسی کویر

تلفن : -0912-4484092

آدرس : تهران