بانک قرض الحسنه رسالت

در اردیبهشت ماه سال 1376 با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مقدس قرض الحسنه در جامعه و به منظور مرتفع نمودن مشکلات اقشار مختلف جامعه از جمله ایثارگران عزیز صندوق قرض الحسنه رسالت تأسیس و در طول این دوران خدمات مختلفی را ارائه نموده است . پرداخت تعداد 540000 فقره تسهیلات در قالب قرض الحسنه ، اشتغال 910 نفر از جوانان متعهد و ایجاد بستر استفاده از خدمات مدرن بخشی از اقدامات انجام شده می باشد . با توجه به فراخوان بانک محترم مرکزی و نظر مدیران صندوق قرض الحسنه رسالت ، مقرر گردید پیگیری تبدیل صندوق رسالت به بانک قرض الحسنه رسالت انجام شود که در نتیجه آن ، اقدامات زیر به عمل آمده است : 1-اخذ موافقت اصولی بانک قرض الحسنه رسالت از بانک محترم مرکزی در تاریخ 26/3/1389 2-تصویب اساسنامه بانک قرض الحسنه رسالت در شورای محترم پول و اعتبار در تاریخ 4/11/1389 3-انجام پذیره نویسی سهام بانک قرض الحسنه رسالت و واریز سرمایه تأسیس بانک به حساب بانک محترم مرکزی در تاریخ 7/4/1390 4-برگزاری مجمع عمومی بانک قرض الحسنه رسالت در تاریخ 24/5/1390 5-اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت انجام مراحل ثبت بانک در تاریخ 11/11/1390 6- اخذ مجوز شروع فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت از بانک مرکزی در تاریخ 26/5/1391


درخواست های فروش

تماس با شرکت بانک قرض الحسنه رسالت

تلفن : 021-22080000

آدرس : خیابان هشت بهشت غربی، چهارراه گلزار، ساختمان هشت بهشت