جلیقه


در مورد شرکت تولیدی پوشاک ثامن الائمه

عمده فعالیتهای کارگاه این مجموعه دوخت ودوزالبسه مورد نیاز ادارات، شرکتها، سازمانها، کارخانجات ، بیمارستانها، مدارس و سایر نهادهای جمعی می باشد . بدین گونه که ارگانهای نامبرده البسه مورد نیاز خود را از طریق استعلام و یا سفارش اعلام نموده واین مجموعه پس از تهیه پارچه واندازه گیری البسه دوخت شده را بصورت بسته بندی وتفکیک سایز و رنگ ومدل، تحویل نهاد سفارش دهنده می نماید.ضمنا در قسمت کارگاه کت و شلوار، شلوارتک ، و مانتو بصورت شخصی نیز دوخته می شود. در زمینه متحدالشکل نمودن البسه دانش آموزان پسر و دختر مدارس سطح شهرستان ساری و دوخت مانتو و شلوار، کت و شلوار و کاپشن و شلوار نیز فعالیت گسترده ای داشته است.

محصولات دیگر شرکت تولیدی پوشاک ثامن الائمه