اتوکلاو 10 لیتری آزمایشگاهی

اين دستگاه كاربرد آزمايشگاهي داشته،در مصارف دارويي،بهداشتي،غذايي و صنعتي مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد. اتوكلاو جهت سترون نمودن وسائل و مواد آلوده به ميكروارگانيسمهاي طبقه بندي شده در گروههاي خطرناك 1و2 و3بكار ميرود و جهت سترون نمودن مواد آلوده به ميكروارگانيسم- هاي گروه خطرناك 4 را شامل نميشود. ( تقسيم بندي ميكروب ها در پيوست الف – استاندارد 4583 بطور كامل آورده شده است ) كاربردهاي اتوكلاو به تفصيل به شرح زير است: (1) سترون كردن مايعات Liquid Sterilization . شامل محيط كشت در انواع مختلف ظروف است.دستگاه قابليت كنترل زمان و دما را براي هر دوره داراست. (2) ايمن سازي مواد آلوده Make-Safe Devices . ميكروبهاي مواد آلوده را كاهش ميدهد.اين مواد ميتواند اقلام يكبار مصرف باشد كه بايد دور ريخته شوند مانند لوله هاي نمونه برداري پلاستيكي و صفحات كشت و يا ممكن است حاوي اقلامي باشند كه قابل تميز كردن و استفاده مجدد هستند مانند ظروف شيشه اي و فيلتر ها. (3) سترون كردن تجهيزات و ظروف شيشه اي Equipment and Glassware Sterilization .صرفا″ به سترون كردن اقلام تميزي كه حاوي مايعات نيستند،محدود مي شوند. توجـــــــه : اتوكلاو فوق جهت مصارف پزشكي، دندانپزشكي، دارويي و دامپزشكي ( مستقيما″ به مراقبت از بيمار مربوط ميشوند ) و جهت سترون نمودن بارهاي با حفره ، بدون حفره ومتخلخل استفاده نميشود.


در مورد شرکت ایرانیان طب زعیم

تولید کننده اتوکلاوهای بیمارستانی و آزمایشگاهی شروع فعالیت 1359 دارای استاندارد ملی ایران برای اتوکلاوهای 300 لیتری پری وکیوم اتوکلاو های آزمایشگاهی 10 و 25 و 75 لیتری دارای استاندارد بین المللی ISO 13485 و ISO 9001

محصولات دیگر شرکت ایرانیان طب زعیم