تولید ماشین آلات آردسازی

تولید ماشین آلات آردسازی


در مورد شرکت کارخانجات صنعتی آردماشین

شرکت کارخانجات صنعتی آردماشین با اتکا به 30 سال تجربه خانوادگی موسسین خود در صنعت تولید ماشین آلات آردسازی درسال 1361 تأسیس گردید و ازهمان ابتدای تأسیس باپویائی فوق العاده، همواره توسعه کمی وکیفی تولیدات وانطباق تکنولژی موجود با تکنولژی پیشرفته دنیای صنتی اروپا را در سر لوحه اهداف خود قرارداد. جهت دستیابی به چنین هدفی، حرکت وسیعی از تحقیق، مطالعه، بررسی وارزیابی آخرین یافته ها در زمینه صنعت تولید ماشین آلات آردسازی شکل گرفت، در این رابطه مهندسین مجرب شرکت آردماشین از شرکت های تولیدی متعددی در اروپا بازدید به عمل آورند و پس از ارزیابی دانش و تکنولژی پیشکسوتان برجسته این صنعت، شرکت Sangati ایتالیا جهت انتقال تکنولژی به اینشرکت انتخاب گردید و قرارداد مربوطه در سال 1367 بامضاء طرفین رسید و موجبات رقابت کیفی تولیدات در سطح جهانی مهیا شد.امروزه اینشرکت با دارا بودن مجموعاً 60 سال سابقه علمی و عملی به عنوان یک قدرت شناخته شده دارای تکنولژی تولید پیشرفته ترین ماشین آلات آردسازی با بالاترین کیفیت و بازدهی در این صنعت میباشد.

محصولات دیگر شرکت کارخانجات صنعتی آردماشین