شرکت ها

اکسیر تجارت

اکسیر تجارت

پویااستاتیک

تولید کننده رنگ پاش پودری و خط رنگ پودری

پترو پژوهش خاورمیانه

شرکت پترو پژوهش خاورمیانه(سهامی خاص) تست التراسونيك (UT ):ازکمپانی،کرات کرامر...