شرکت ها

دوپلان پارس

شرکت ایران اسانس واردات اسانس های خوراکی و بهداشتی و آرایشی

ماگنولیا

ماگنولیا در زمینه غذایی: اسانس خوراکی و/یا عرقیات گیاهی در حال کار می باشد.