شرکت ها

کهنوش

شركت کشت و صنعت کهنوش از سال 1375 فعالیت خود را آغاز و با تولید و صادرات انواع خشکبار...