شرکت ها

امینسان

معرفی امینسان شرکت توسعه و تجهيز امينسان در سال 1379 توسط خانم اميني تاسيس گرديد....

صنایع شیشه گری علمی رازی

توليد بطري هاي دارويي