شرکت ها

ایمن تاش سپاھان

شرکت ايمن تاش سپاهان (سيپيکو) در سال 1366 با هدف توليد انواع مواد شيميايي تاسيس گرديد...

ايمن فرهنگ سپاهان

فروش و یا شارژ کپسول آتش نشانی و درب بازكن الكتريكيموسسه ایمنی و آتشنشانی دادرس

موسسه ایمنی و آتش نشانی دادرس در سال 1374 توسط آقای هاشم وجدانی تاسیس گردید .این...