شرکت ها

باسکول دیجیتال پند (پند کاسپین)

شرکت (باسکول پند) فناوری پند کاسپین در اواسط سال 1385 بعنوان بزرگترین تولید کننده...

شرکت فناوری پند کاسپین(عضو گروه پند)

معرفی اولین ترازوی الکترونیکی ایرانی با ظرفیت ٣٠ کیلوگرم در سال ١٣٧٠ ، توسط شرکت...