شرکت ها

جهان تصویر

در سال 1379 تاسیس و با مجوز رسمی و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه...

موسسه ويدئو رسانه پرده نقره اي

ز شهريور سال 1379 موسسه ويدئو رسانه پرده نقره اي كه اولين موسسه ويدئو رسانه خصوصي در...

شمشال

خانه موسیقی

استودیو ماه نقره ای

درباره استودیو ماه نقره ای پیشرفت روزافزون ساخت لوازم الکترونیکی، همچنین...