شرکت ها

سرزمین سبز صدرا

این مجتمع با احداث ٣۵ هکتار پارک جنگلی و فضای سبز بستر مناسب و بسیار زیبایی جهت...

هتل سیمرغ

نمای زیبا وامکانات کامل و سرویس دهی فوق العاده

هتل های مهریزد

هتل های زنجیره ای مهر به عنوان مبدع اندیشه ایجاد هتل های سنتی و تاریخی در استان...

خدمات هتلداری خاوران

لوازم و تجهيزات هتلداري