شرکت ها

ما ز ستا

خدمات کامپیوتری-فروش نرم افزار سیستم های تخصصی رندرینگ ، پردازش تصویر و آموزش های...

تولیدی میکرو نرم افزار

شرکت تولیدی میکرونرم افزار در سال 1364با هدف ارائه محصولات و خدمات تخصصی فن آوری...

تجارت سرور ماندگار

-مرکز واردات و فروش محصولات HP (سرور ، منابع ذخیره سازی ، تجهیزات شبکه ، تجهیزات...


تجارت سرور ماندگار

-مرکز واردات و فروش محصولات HP (سرور ، منابع ذخیره سازی ، تجهیزات شبکه ، تجهیزات...

افزار پرداز اسپاد

مرکز واردات و فروش محصولات HP , سرور ، منابع ذخیره سازی ، تجهیزات شبکه ، تجهیزات...