شرکت ها

متخصصین تجارت

تولید و تامین کننده متریال ساختمانی


اجر سوفالین

شرکت تولیدی آجر سوفالین در سال ۱۳۵۲ در نزدیکی تهران به بهره برداری رسید. شرکت...