شرکت ها


کابل شھید قندی

ی بزرگترین تولید کننده محصولات عمرانی و زیرساختی کشور ایران و خاورمیانه در زمینۀ...