شرکت ها

مھندسی و تحقیقات فلزات غیر آھنی

شركت مهندسي و تحقيقاتي فلزات غير آهني ايران در سال 1348 تاسيس شده است . اين شركت در...

تولید گسترش پادینه

تولید قطعات فلزی و اسپری تین پلیت تولید شیر اسپری چاپ فلزات لیبل پشت دستگاه تولید...

استیل آذربایجان

خریدوفروش قراضه استنلس استیل ۳۰۴-۳۱۶-وانواع سوپر آلیاژها