شرکت ها

آکروپل

محاسبه , تولید و فروش مبدلهای حرارتی صفحه ای ارائه سرویس و خدمات و تامین قطعات...

آذر کنترل

تولید شیرکنترل آبگرمکن گازی

شیراز مکانیک

Shiraz Mechanic Gas Industries (SHM) Is one of the leading companies in oil , Gas and Petrochemical industries , working in design , Engineering ,...

شیر کنترل بام

شیرآلات , رگولاتور و تجهیزات صنعت گاز

اروین بخار

اروین بخار در زمینه تاسیسات حرارتی: مبدل حرارتی و مخازن کویل دار / تاسیسات حرارتی:...

MOBA2

darbareh maaaaaa