شرکت ها

صنعت کوشا

شرکت صنعتی کوشا طراحی و ساخت انواع قالب ھای کفش و خدمات قالب ھای صنعتی

ویوا بازرگانی پوست و چرم و ماشین آلات

تولید پوست وچرم وماشین الات وغالب