شرکت ها

موسسه عالی آموزش ماھان

موسسه عالی آموزش ماھان

بازتاب شهر

موسسه بازتاب شهر با تشکیل تحقیقات بازار از بین مدیران با تجربه در زمینه بازاریابی...

فناوران رھاورد کوشا

در سال 1364 مركز تحقيقات و آزمايشگاههاي صنايع كاني غير فلزي اصفهان تحت پوشش وزارت...

گروه فرآوری مواد فلزی جھاد دانشگاھی واحد تھران

زمینه کاری تحقیقات و پژوھش و ساخت قطعات فلزی

ماهانه ایرنا

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پی برز آزما

پی برز آزما آزمایش خاک ، عدم گسلش و لرزه نگاری، تست جوش، بتن، کرگیری و چکش...

سامان پایدار نوید

سامان پایدار نوید در زمینه تحقیق آسيب پذيري و ريسک محتمل و خسارت مستقيم و غير...

همایش

همایش

اب و هوا

اب و هوا

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران در سال 1384 و به منظور دستیابی به اهداف ذیل تاسیس...

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

من ایرانی تحقیق در عملیات انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین...

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

بحث صدا و ارتعاش به صورت روزمره در زندگی افراد جامعه مطرح می باشد بگونه ای که...

مؤسسه ره آوران آفاق صنعت

ؤسسه ره آوران آفاق صنعت در سال 81 با هدف ارائه آموزش، مشاوره، تحقیق و پژوهش به...

مؤسسه تحقیقاتی فناوران خورشید پژوه

مؤسسه تحقیقاتی فناوران خورشید پژوه به عنوان تنها مؤسسه تحقیقاتی خصوصی با مجوز...