شرکت ها

دانیال کیا

طراحی – مشاوره و اجرای پروژه های مخابراتی و الکترونیکی بصورت کلید در دستEPC

توانش

ارائه‌ی مشاوره و راهکار، فروش، نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی فنی و تخصصی شبکه‌های...