شرکت هاجهاد تحقیقات اب و انرژی

از زمان شکل گیری مرکز تا پذیرش قطعنامه (62 تا 67) عدم محدودیت منابع مالی انگیزه های...

مهندسین مشاور جاماب

شركت مهندسين مشاور جاماب در سال 1365، مشخصاً براي مطالعه طرح جامع آب كشور در ابتدا...

مهندسین مشاور اهداف کنترل

شرکت مهندسین مشاور ویرا کنترل کوار با هدف ارائه خدمات تخصصی برنامه ریزی، کنترل و...

نوتاش افرا

شركت نوتاش در سال 1387 با حمايت و پشتيباني شركت فراب و به عنوان شركتي تخصصي در حوزه...

مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه

مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه به عنوان یکی از شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی...

مهرتاب انرژی

صرف روز افزون انرژی، کاهش پیوسته ذخائر سوخت های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی ناشی...

جهاد توسعه منابع آب

شرکت جهاد توسعه منابع آب در تاریخ 17/9/1365 تحت شماره 62608 در اداره ثبت شرکتها و موسسات...