شرکت ها

سازه آزمون فولاد

شرکت مهندسي مشـاور سازه آزمون فولاد (STS) در سال 1385 با هدف ارائه خدمات تخصصی خود در...

بهبود صنعت مهرگان

Behboud Sanat Mehregan Engineering Services Co. (BSM Co.) has established in 2003 for provision of engineering services. at present the main services...

مھرگان صنعت آب

معرفی: "شرکت مهرگان صنعت آب" زمینه فعالیت و حرفه اصلی خود را تامین تجهیزات و مشاوره...

تلفیق کامپوزیت

مشاوره وارداتدر صنایع کامپوزیت محاسبات طراحی تھیه نقشه و اجرای قالب و قطعات...


تحقیقاتی ومهندسی آرمان عنصر

شركت آرمان عنصر با در اختیار داشتن آزمایشگاه كنترل كیفیت بسیار مجهز و نیروی متخصص...


تیباتان توانمند

شرکت تیباتان توانمند در زمینه مشاوره،طراحی و اجراء سالن های سینما و همایش با...