شرکت ها

شھر راز

معرفی شرکت در زمینه منطقه نمونه گردشگری ارژن شرکت شهر راز پارس باستان؛در سال 1386...

مسعود مشاور

گروه معماري مسعود مشاور و همکاران از سال 1359 آغاز به کار نموده است. فعاليت هاي اين...

مهندسین مشاور داهه

شرکت مهندسین مشاور داهه ( سهامی خاص ) در سال 1360 براساس بخشنامه های جدید سازمان...

طراحان نورپردازان ايده

شرکت طراحان نورپردازان ایده با موضوع نور مصنوعی در معماری در سال 1386 در تهران تاسیس...

مهندسین رازیگر ارگ

Architecture and Interior Design Consultant Designing،Supervision،Implementation