شرکت ها

ھمسا

شرکت گروه مهندسان مشاور “همکاران سرزمین آریا” در سال 1386 خورشیدی تاسیس و به شماره...

شرکت نما پرداز رایانه

شركت نما پرداز رايانه (NPR) پس ار سال ها تجربه با كمپاني زايس آلمان در سال 1376 تاسيس شد...

آترین سپندار مهسازه

در سالهاي اخير به دليل وقوع زلزله هاي متعدد در نقاط مختلف جهان و به خصوص كشور...

آرمان ژئوماتیک

شرکت آرمان ژئوماتیک ارائه دهنده خدمات نقشه برداری فتوگرامتری و سیستمهای اطلاعات...