شرکت ها

مجموعه شرکت ھای نفر

به واردات مواد شیمیایی به خصوص مواد شیمیایی مربوط به صنعت چرم مشغول است. البته در...

تولیدی زیره کفش محمودزاده

تولید کننده پاشنه و زیره کفش زنانه

بازیافت چرم و پوست

تولید مواداولیه زیره پاشنه

پاشنه سازی رافیک

تولید پاشنه و زیره کفش زنانه

تولیدی بازرگانی بی تا پاسارگاد

تولید زیره و مواد اولیه کفش

تولیدی زیره لردن

تولید چرم و پوست .کیف و کفش

زیرپا ایران

تولید انواع زیره ھای کفش TPU,PVC,PU

تعاونی صنف کفاشان مشھد

توزیع مواد اولیه صنعت کیف و کفش


نمایندگی چسب چارق

توزیع انواع چسب ھای کیف و کفش موکت و خودرو

ھوران مھر

تامین کننده مواد اولیھ صنعت کیف و کفش

صنایع چسب سینا

صنایع چسب سینا

باقریان

تولیدات روغن های روان کننده و براق کننده وجهت تولی چرم مصنوعی و گرانول pvc و و...