شرکت ها

آریان بارز

واردات كليدهاي برق و محافظت كننده هاي شبكه سيستم هاي كنترل و انواع رله ها و لوازم...

صنایع روشنایی مونگار

1- واحد تحقيق و توسعه 2- واحد طراحي 3- واحد قالب سازي 4- واحد توليد قطعات پلاستيکي...

سنتراژ مشهد

این شرکت در سال 1335 در شهر ستان مشهد با نام پمپ پراهام توسط بنیانگذار آن مرحوم حاج...