شرکت ها

تولیدی ذغالهای صنعتی خراسان

تولید کننده زغال های صنعتی سیلهای مکنیکی ودینامیکی گرافیت های خاص جاروبک های...

ذغالهای صنعتی ایران

بزرگترین تولیدکننده زغال های برش در ایران- تولیدکننده اببندهای مکانیکی تولید...

ذغالهای صنعتی کاوه

اولین تولیدکننده جاروبک های کربنی وآببندهای مکانیکی و نسوز تولید کننده رینگ های...

شیمی پژوهان

شرکت شیمی پژوهان در سال 1381 با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت بانک صنعت و معدن با...