شرکت ها

مرکز گل وگیاه شمال غرب دشت بهشت

سبز آذین بهشت بزرگترین مرکز گل و گیاه شمال غرب تهران (دشت بهشت ) زیبایی اتفاقی رخ...

سبزگامان کيهان

شرکت سبزگامان کيهان تمام جنبه هاي زيبا سازي منظر از قبيل طرح- راه اندازي و نگهداري...

کشت بافت نیشا

تولید و فروش بنفشه آفریقایی در بیش از 70 رنگ، بگونیا رکسدر 5 رنگ، استرپتوکارپوس،...