شرکت ها


بازرگانی پتروشیمی ایران

شرکت بازرگانی پتروشیمی بنا بر نیاز صنعت پتروشیمی ایران به یک شرکت مستقل و فعال در...

ترش و شيرين جهان نما

شركت ترش و شيرين جهان نما(سهامي خاص)به شماره ثبت 37005 توليدكننده و صادركننده انواع...

بهورزان صنایع الکترونیک

شرکت بهورزان زیر نظر بازرگانی مدبری است که با سابقه بیش از 70 ساله در بازار تهران در...

بازرگاني صادراتي سيمايي

Экспорт полиэфирных волокон и полипропилена ковер и странах Syamyanh, Ираке и...