شرکت ها

رانین فرآیند گستر

برق و اتوماسیون صنعتی

رهورد خراسان

شرکت رهورد خراسان- تولید کننده برتر انواع لوله های خرطومی فلزی و غیر فلزی و...

اوتاد صنعت نوین

سیستم های اتوماسیون صننعتی - سیستم های اندازه گیری و سنسورهای خاص صنعت فولاد -...