شرکت ها

تولیدی پمپ برکه

تولید انواع پمپ های افقی و عمودی مطابق با استاندارد API OH1,OH2, OH3,OH4,OH5, BB1, BB2, BB3,BB4, VS1,...


آریا صنعت

این واحد با هدف ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه تولید و تامین انواع پیچ و مهره و...