شرکت ها

رامیارشیمی

ساخت مواد و محصولات شیمیایی و شوینده

شایان شیمی

شرکت شایان شیمی با مسئولیت محدود در تاریخ 1364/7/9 در زمینه تولید شوینده های صنعتی به...

پرتو شیمی

تولید مواد شیمیایی(انواع چربی گیرها, فسفاته کننده ها, زنگبرها و رنگبرها, پودر و...

صنایع شیمیایی سینا

تولید فرمالین و هگزامین .رزین های تخصصی فنکیک وآمینه و خوراکی