Camera


در مورد شرکت مبنای سازه هوشمند

با استفاده از آخرین فناوری های نوین حفاظتی، نظارتی و ارتباطی و با جذب نیروهای متخصص داخلی گامهای ارزشمندی را جهت تحقق و استقرار یک سیستم هوشمند که زیر مجموعه های آن شامل: دوربین های مداربسته سیستم اعلام سرقت سیستم اعلام حریق سیستمهای کنترل دسترسی و قفل الکترونیک Access Control سیستم های ویدئو کنفرانس می باشد را طی نموده است. این شرکت تلاش می نماید با بکارگیری نخبگان عرصه دانش فناوری اطلاعات در کشور، افقهای نو و اهداف والایی را ایجاد نموده و چشم انداز روشنی از تحقق توانمندی خود را نمایان سازد.

محصولات دیگر شرکت مبنای سازه هوشمند